Consiliul Local Grojdibodu


Este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, este compus din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întrunește lunar în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. IŽn intervalul dintre ședințe, Consiliul îsi desfășoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.

Componenta Consiliului Local Grojdibodu

Mandat  2016 -2020 :

                                                          Primar – Căpriță Adrian Viorel

1.Ilie Constantin

2. Caracuda Viorel

3. Șuică Florinel

4. Mușat Teodor

5. Rdoi Ștefan

6. Sulu Marian

7. Ghiță Titel

8. Văncica Virgil

9. Niță Marin

10. Bîzganu Ioan

11. Petcu Vaile